انیمیشن ریاضی

انيميشن هاي رياضي

 

 

 بازی های آنلاین

 

 

 
 
 

 

http://www.khavaranshop.com/

با اين بازي جمع اعداد يك ودورقمي را ياد بگيريد.

 

 http://www.khavaranshop.com/

با اين بازي كوچكتر وبزرگتر بودن را يادبگيريد.

 

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

 

 

 با اين بازي نمايش اعداد روي محور را ياد ميگيريد.

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

 

 

 اين بازي براي آموزش اعداد به همراه شكل است.

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

 

 اين تمرين براي يادكيري مفهوم جمع توسط شكل ميباشد.

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

 

 

در اين بازي با قرار دادن اعداد در جاي مناسب شمارش ياد بگيريد.

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

 

 با يك بازي جالب شمارش اعداد را ياد بگيريد.

 

 

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/  خرید پستی از خاوران شاپ

 

 

برای شروع بازی روی عکس زیر کلیک کنید.

 

 

آموزش درس به درس رياضي پايه ششم براي معلمان(فصل 8)
چند نمونه آزمون ریاضی دوم ابتدایی
چند نمونه آزمون رياضي سال ششم ابتدايي
آزمون آنلاين مربوط به فصل هفتم رياضي ششم در بخش تمرين
تعدادي نرم افزار به نرم افزار هاي فصل هفتم رياضي ششم افزوده شد.
كتاب معلم(راهنماي تدريس) رياضي دوم
كتاب معلم(راهنماي تدريس) رياضي ششم
تعدادي نرم افزار و بازيهاي آموزشي رياضي مربوط به سال هاي مختلف ابتدايي
بخش تمرين و فعاليت هاي سايت شامل آزمون هاي آنلاين با پاسخ تشريحي راه اندازي شد. 
دانش افزایی معلمان رياضي سال دوم ابتدايي - جواب معماي صفحه 90
دانش افزایی معلمان رياضي سال ششم ابتدايي - نكات برجسته و روش تدريس فصول 1 تا 5 (توليدات همكاران)
اسلاید های مناسب جهت آموزش بهتر رياضي سال ششم ابتدايي (شامل 20 اسلايد جديد)
نرم افزار هاي رياضي دوم ابتدايي (فصل سوم و چهارم و پنجم)

نرم افزار هاي رياضي ششم ابتدايي(فصول سوم و پنجم و هشتم)

نمونه اسلايد  آموزشي سال دوم ابتدايي توليد همكاران(جمعهاي فرآيندي دوم ابتدايي فصل دوم)(تقريب زدن دوم ابتدايي فصل دوم)
نمونه طرخ درس سال ششم توليد همكاران

روش تدريس فصلهاي3 و 4رياضي سال دوم ابتدايي

 چند نمونه آزمون رياضي سال ششم ابتدايي

  فعالیت های ریاضی دوم تولیدی همکاران

كتاب كوچك آمار و احتمال(در بخش توليد محتواي معلمان /دانش افزایی معلمان رياضي سال ششم ابتدايي)

دانش افزایی معلمان رياضي سال ششم ابتدايي- دفترک آموزشی حل مسئله

نمونه سؤالات ارزشيابي رياضي سال ششم ابتدايي(فصل اول و دوم) در بخش توليدات محتواي همكاران

 

[ جمعه ۶ اردیبهشت۱۳۹۲ ] [ 7:11 ] [ رضا سلمانیان ] [ ]